„Nowa normalność”. Islandia wprowadza kolory ostrzeżeń epidemicznych.

Do tej pory kolorowe kody alarmowe (żółty, pomarańczowy, czerwony) na islandzkiej mapie kojarzyły się nam tylko ze zmianami pogody i wybuchami wulkanów. Teraz kolory zostaną wykorzystane również do określania stanu zagrożenia epidemią. Od najwyższego: czerwonego, przez pomarańczowy i żółty aż do szarego określonego tu jako „nowa normalność”.

obecnie na Islandii obowiązuje najwyższy, czerwony, kolor ostrzeżeń epidemicznych

Co oznaczają kolory?

Czerwony: wysokie zagrożenie i prawdopodobieństwo wpływu na społeczeństwo. Poważne ograniczenie w liczbie osób, które jednorazowo mogą się spotkać (5-20). Surowe i uciążliwe środki zapobiegawcze także w kwestii poruszania się po kraju. Wysokie ryzyko infekcji, ludzie proszeni są o pozostawanie w swojej najbliższej grupie kontaktowej. System opieki zdrowotnej i ratownicy są pod dużą presją. Obowiązkowe noszenie maseczek w sklepach, transporcie, podczas podróżowania i wszędzie tam, gdzie zachowanie odległości 2 metrów nie jest możliwe.

Ten kolor ostrzeżenia obowiązuje aktualnie w całej Islandii.

Pomarańczowy: umiarkowane lub wysokie prawdopodobieństwo, że epidemia będzie miała znaczący wpływ na społeczeństwo i codzienność. Znaczne ograniczenie w zakresie usług i zgromadzeń (20-50 osób). Wzrosło ryzyko infekcji, ludzie proszeni są o kontakty tylko z najbliższymi. Ogólne zalecenie stosowania maseczek, szczególnie w transporcie publicznym i podczas usług wymagających bliskiego kontaktu.

Żółty: zaostrzona kontrola choroby. Pewien lub lokalny wpływ na codzienne życie ludzi, a także ograniczenia dotyczące usług i zgromadzeń. Istnieje zwiększone ryzyko infekcji, ale w taki sposób, że środki zwalczania choroby są specyficzne i skierowane do miejsc i służb, w których ryzyko infekcji jest największe. Osoby z grup wysokiego ryzyka muszą być bardziej ostrożne, podobnie jak usługodawcy z grup szczególnie wrażliwych.

Szary, „Nowa Normalność”: Rozprzestrzenianie infekcji pod kontrolą. Niewielki wpływ na codzienne życie ludzi. Społeczeństwo musi podjąć osobiste środki ostrożności. Szarość to najniższy poziom zagrożenia, który ma największy wpływ na ludzi podróżujących między krajami, większe zgromadzenia (50-100 osób) i codziennej higieny. Szary to nasza nowa norma podczas pandemii.

covid-19, covid-19 a wakacje, islandia